Klasy terapeutyczne

Oferta dydaktyczna naszej szkoły obejmuje prowadzenie klas o profilu terapeutycznym. Jest to miejsce dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu. Miejsce pełne akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój. Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły traktowane jest indywidualnie, tak aby czuło się u nas akceptowane i wyjątkowe.

Organizacja pracy:

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne są dostosowane do diagnozy dziecka i obejmują np.:

Dodatkowo w naszej pracy wykorzystujemy elementy innych metod, takich, jak Program Aktywności M. Ch. Knill, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig, relaksacja i bajkoterapia.

Opieką otaczamy również Rodziców, którzy regularnie będą mieli możliwość korzystania z porad psychologa i specjalistów, warsztatów, czy wspólnych zajęć z Dzieckiem.