Nowe technologie

Uważamy, że w edukacji najważniejszy jest i zawsze będzie bezpośrednio kontakt z ucznia z nauczycielem i innymi uczniami. Jednakże jesteśmy świadomi że najnowsze technologie są nieuniknione w nowoczesnej edukacji i szeroko je stosujemy.

W każdej klasie naszej szkoły znajduje się tablica interaktywna, projektor i Internet co umożliwia nam w atrakcyjny sposób przeprowadzać lekcje. Nauczyciele korzystają ze sprzętu elektronicznego na wszystkich zajęciach.

Mamy świadomość wielkiej ilości informacji do jakiej dzisiejsze dzieci mają dostęp. Dlatego w ramach klubów, poza typowymi zajęciami z kodowania, oferujemy też klub szybkiego czytania dzięki któremu dziecko w 2-3 klasie będzie czytało ze zrozumieniem szybciej niż rodzica a w 3-4 klasie ok. 5 razy szybciej niż jego rówieśnicy.

Uczniowie nie mogą w szkole używać telefonów komórkowych ani innych komunikatorów poza szkolnymi.