Rola rodzica

Rodzice są partnerami Szkoły w rozwoju dziecka. Oczekujemy, że rodzice zrozumieją metody edukacyjne stosowane w naszej szkole i w konsekwencji wspierać szkołę w realizacji misji min. poprzez aktywny udział w życiu społeczności szkolnej min. jako eksperci w ramach niektórych projektów badawczych. Regularnie otrzymują informacje z życia klasy/szkoły newsletter.