Zapisy

Cele edukacyjne i rozwojowe jakie stawia sobie Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina można osiągnąć tylko poprzez wieloletnią, ustrukturyzowaną i konsekwentną realizację programu edukacyjnego Szkoły. W związku tym na rok szkolny 2020/21 rekrutacja jest prowadzona do klasy 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
 
W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji należy wypełnić formularz rezerwacyjny i przesłać mailem na adres Szkoły sekretariat@wilanow.edu.pl