Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

witamy serdecznie!

Poniżej znajdziecie podstawowe informacje o Szkole Podstawowej im. A. Einsteina w Wilanowie.

Naszą misją jest kształcenie liderów.

Wierzymy, że każdy ma jakiś talent, nie zawsze odkryty. W każdym dziecku szukamy takiego talentu i go rozwijamy. Podążamy za dzieckiem, a nie za podręcznikiem. Uczymy kreatywnego myślenia poprzez doświadczanie, a nie zapamiętywanie. Nie uczymy jęz. angielskiego - uczymy jęz. angielskim. Realizujemy projekty badawcze. Zapał, odwaga, wytrwałość to niektóre z cech lidera jakie wzmacniamy.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za edukację Waszych dzieci. Prace domowe odrabiamy w szkole. Oferujemy wszechstronne kluby edukacyjne na miejscu. Eliminujemy konieczność dowożenia dziecka w kilka miejsc popołudniami na różne zajęcia. Oczekujemy też, że będziecie z nami współpracować. Będziecie partnerami naszymi i dzieci.

Nasze metody edukacyjne istotnie się różnią od tych stosowanych w okolicznych szkołach. Znacząco wykraczają ponad wymogi MEN. Dla dobra waszych dzieci ważne jest, żebyście nasze podejście zrozumieli zanim je zapiszecie.

Misją naszej szkoły jest kształcenie liderów

Misję realizujemy poprzez autorski program edukacyjny dopasowany do potrzeb i talentów każdego dziecka znacznie wykraczający poza standardy MEN. Zakładamy, że każde dziecko jest geniuszem. Identyfikujemy talenty i słabości dziecka, opracowujemy indywidualną ścieżkę rozwoju a w tym zajęcia dopasowane do talentów i zainteresowań dziecka oraz jego potrzeb. Główne filary naszego programu to:

Intensywna nauka języka angielskiego metodą CLIL czyli nauczanie angielskim a nie angielskiego, 5-15 godzin angielskiego tygodniowo w tym z native speaker’em, wybrane kluby i projekty badawcze w jęz. angielskim, od drugiej klasy kluby przygotowujące do egzaminu Cambridge.WIĘCEJ
Inteligencje wielorakie - każdy z nas posiada talent, który jednakże trzeba odkryć i rozwijać. Po stworzeniu „raportu otwarcia”- diagnozy typów inteligencji i preferowanych stylów uczenia się dziecka opracowujemy i realizujemy indywidualny dla każdego ucznia plan rozwoju w oparciu o program „Zostań Noblistą”, dopasowujemy kluby do planu rozwoju dziecka. WIĘCEJ
Cechy lidera takie jak zapał, wytrwałość, samodzielność, nie poddawanie się rozwijamy nie poprzez wykłady, a wieloletni plan działań takich jak wystąpienia publiczne, zadania z kształtowania charakteru, zawody grupowe, wizyty liderów, lektury, wolontariat, rady uczniowskie. Poszczególne cechy lidera są rozwijane w oparciu o przewodnie inteligencje danego ucznia. WIĘCEJ
Projekty badawcze w ramach których uczniowie uczą się kreatywnie myśleć i efektownie prezentować. Samodzielnie identyfikują problemy - nie z książki tylko z rzeczywistości dookoła, własnoręcznie eksperymentują, dyskutują z zaproszonymi ekspertami, kwestionują opinie innych w tym nauczyciela. Nie zapamiętują. Rozumieją. Na koniec publicznie prezentują wyniki swoich badań.WIĘCEJ

Główne aspekty funkcjonowania naszej szkoły to:

Kluby i zajęcia dodatkowe obejmują różnorodne obszary od sportów po sztukę i nauki ścisłe jak np. Samoobrona, Klub Rysunku, Robotyki czy Szybkiego Czytania dzięki któremu uczeń w drugiej klasie prześcignie swoich rodziców w szybkości czytania ze zrozumieniem a w trzeciej czytał pięć razy szybciej niż rówieśnicy. Kluby mają na celu umożliwienie indywidualnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju jego talentów. Szeroki zakres klubów zwalnia rodzica z konieczności ciągłego poszukiwania zajęć po szkole i dowożenia dziecka w kilka różnych miejsc.WIĘCEJ
Niepubliczna Muzyczna Szkoła Podstawowa I stopnia Preludium prowadzi w naszej szkole zajęcia popołudniami. Umożliwia odbycie pełnej edukacji muzycznej i płynne przejście do średniej szkoły muzycznej II stopnia.WIĘCEJ
Sport stanowi fundament edukacji naszej szkoły. Wspiera budowanie poczucia własnej wartości uczniów, uczy przekraczać cele, rywalizować i osiągać swój potencjał. Szkoła będzie realizowała rozbudowany program sportowy w oparciu o własną infrastrukturę w tym salę gimnastyczną i ok. 10,000m2 terenów zielonych na których będą min. boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki.
Nowe technologie stanowią podstawowe narzędzie edukacyjne, dzięki któremu uczniowie wszechstronnie się rozwijają. W każdej klasie znajduje się tablica interaktywna i projektor multimedialny. Najważniejszy jednakże jest i zawsze będzie bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem i innymi uczniami. WIĘCEJ
Rodzice są partnerami Szkoły w rozwoju dziecka. Oczekujemy, że rodzice zrozumieją metody edukacyjne stosowane w naszej szkole i w konsekwencji wspierać szkołę w realizacji misji min. poprzez aktywny udział w życiu społeczności szkolnej np. jako eksperci w ramach niektórych projektów badawczych. Regularnie otrzymują informacje z życia klasy/szkoły - newsletter. WIĘCEJ
Hala sportowa o powierzchni ok. 300 m2 umożliwia uczniom realizację sportowych pasji i wzmacnianie sportowych talentów. Sport jest fundamentem kształtującym osobowość lidera.
praca domowa jest odrabiana w szkole w ramach klubu homework. Zeszyty i książki zostają w szkole. Dziecko nie przynosi nic do szkoły. Nie dźwiga tornistra. Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za edukację dziecka. Po szkole dziecko może spędzać czas z rodziną i realizować wspólne pasje. WIĘCEJ
Godziny otwarcia od 7.00 do 18 ułatwiają rodzicom organizację swojego dnia pracy.
Mundurek jest wymagany od każdego ucznia. Stanowi jego strój codzienny. Pozwala identyfikować się ze społecznością szkolną. WIĘCEJ

Partnerzy edukacyjni