Kluby

Kluby i zajęcia dodatkowe (oraz wycieczki) są równie ważnym elementem realizacji misji naszej szkoły jak zajęcia dydaktyczne. Są dostosowane do talentów i pasji dzieci.

Szeroka oferta zajęć fakultatywnych pozwala na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i talentów każdego ucznia. Dodatkowo zwalnia rodzica z konieczności wożenia dziecka na różne zajęcia dodatkowe po szkole. W pierwszej połowie września szkoła nieodpłatnie daje dzieciom możliwość wzięcia udziału w zajęciach na próbę. Kadra pedagogiczna i instruktorzy służą radą w zakresie wyboru aktywności zgodnej z profilem dominującej inteligencji oraz uzdolnieniami uczniów.

W naszej szkole będzie można również odbywać zajęcia w ramach Muzycznej Szkoły Podstawowej I stopnia. Program realizowany w szkole muzycznej jest zgodny z programem MEN dla szkół muzycznych. Dzieci zapisane do Szkoły Muzycznej formalnie uczęszczają do dwóch szkół podstawowych. Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się popołudniami.