Mundurki

W Szkole Podstawowej im. A. Einsteina w Wilanowie obowiązują mundurki dostosowane do pory roku. Wierzymy, że indywidualizm Dziecka kształtuje się nie poprzez ubiór, a poprzez stworzenie nieograniczonych możliwości rozwoju i inspirowanie do podejmowania wyzwań. Strój szkolny i przestrzeganie zasad jego noszenia to wstęp do nauki przestrzegania prawa, przepisów drogowych, zasad współżycia sąsiedzkiego, szacunku dla innych.

Mundurek jest elementem identyfikacji ze społecznością szkolną. Stanowi powód dumy dla dziecka.