Stopnie

W naszej szkole nie stosujemy standardowych ocen tylko ocenianie kształtujące. Ma ono na celu pomóc uczniom w nauce gdyż przyjmują oni odpowiedzialność za własny proces uczenia się. Uczą się dla siebie, a nie dla stopni.

System ocen kształtujących ma sens, jeśli Uczniowie i rodzice są świadomymi uczestnikami procesu oceniania, jeśli Uczeń rozumie, że ocena kształtująca pomoże mu się uczyć; a rodzice, że dzięki ocenianiu kształtującemu mogą pomóc swojemu dziecku rozwijać się stając się jego sojusznikiem i mentorem.

Ważne jest aby rodzice od początku zrozumieli istotę oceniania kształtującego. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu ewentualnych wątpliwości czy trudności. Nauczyciele dysponując wysokimi kompetencjami merytorycznymi są gotowi do uczenia oraz rozwijania pasji u dzieci i młodzieży. Uczniowie biorą odpowiedzialność za naukę, swoje zachowanie i kształtowanie charakteru.

Ocena kształtująca jest informacją dla ucznia i jego rodziców. Opisuje cztery kluczowe elementy:

Nasi nauczyciele stosując ocenianie kształtujące:

W systemie ocen kształtujących funkcjonuje ocena koleżeńska. Pokazuje ona uczniom, jak wiele trzeba włożyć wysiłku, aby zyskać dobrą ocenę. Uczy kultury bycia, taktu, hamowania negatywnych emocji wobec uczniów mniej zdolnych, ale też nieśmiałych. Dzięki ocenie koleżeńskiej uczniowie stają się bardziej wrażliwi i sprawiają mniej kłopotów wychowawczych.

Uczniowie sami oceniają swoją pracę, gdyż jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu. Uczenie przestaje być przykrym obowiązkiem. Staje się wyzwaniem i pozwala na lepsze przygotowanie ucznia do wejścia w dorosłość. Ta perspektywa oceny sprzyja też lepszemu zrozumieniu i akceptacji sposobu funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.