Inteligencje wielorakie

Nasza szkoła pracuje w oparciu o założenie, że każdy uczeń posiada jeden lub wiele talentów zazwyczaj nieodkrytych.Nasze rozumienie talentu wykracza poza tradycyjne myślenie ograniczone do kwestii naukowo-językowych. Zgodnie z teorią inteligencji wielorakich uważamy, że jest wiele talentów – inteligencji. Program edukacyjny w naszej szkole jest zbudowany tak, aby w każdym dziecku zidentyfikować talent(y). Czynimy to poprzez diagnozę na początku edukacji. Następnie chcemy rozwijać talenty poprzez zajęcia edukacyjne i kluby oraz wsparcie psychologiczno-emocjonalne w ramach wzmacniania cech lidera. Uważamy, że same zdolności nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu i powinny być oparte na solidnych fundamentach wytrwałości i samodzielności.

Wyniki diagnozy talentów dziecka jak również strategia rozwoju ucznia (tj. wzmacnianie słabszych stron mocnymi czy koncentracja tylko na mocnych) są wspólnie ustalane z rodzicami.

Teoria inteligencji wielorakich zakłada, że każdy z nas posiada wszystkie typy inteligencji. Są one nierówno rozwinięte. Najważniejsze jest poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz systematyczna praca w celu ich rozwijania. Można to zrobić za pomocą naszych silnych typów inteligencji. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku dorosłych i dzieci. Dzięki odkrywaniu swoich mocnych stron, nasze pociechy zyskują poczucie własnej wartości i samoakceptacji. Odkryją swój własny sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Poznanie słabszych stron jest równie istotne, gdyż dzięki temu wiemy jak je wzmacniać i rozwijać.

Osiem typów inteligencji wg Gardnera to: językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, muzyczna, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna.