Rola rodzica

Rodzice są partnerami Szkoły w rozwoju dziecka. Oczekujemy, że rodzice zrozumieją metody edukacyjne stosowane w naszej szkole i w konsekwencji będą wspierać szkołę w realizacji misji m.in. poprzez aktywny udział w życiu społeczności szkolnej m.in. jako eksperci w ramach niektórych projektów badawczych. Regularnie otrzymują informacje z życia klasy/szkoły newsletter.