Projekty badawcze

Jednym z filarów edukacji w Szkole Podstawowej im. A. Einsteina w Wilanowie jest metoda projektów badawczych. Metoda ta odchodzi od tradycyjnego sposobu nauczania. Kształtuje umiejętność myślenia, poszukiwania oraz rozwiązywania problemów. To dzieci określają swoje cele, sposoby działania, odpowiadają za swoją pracę, oceniają osiągnięcia i wyciągają wnioski. Poprzez dokonywanie wyborów zwiększa się poczucie sprawstwa oraz kontroli nad własnymi działaniami. Wzrasta poczucie własnej wartości, dziecko ma poczucie sukcesu. Metoda projektów badawczych skupia się na osobie ucznia, który samodzielnie inicjuje temat, angażuje się w przebieg procesu edukacyjnego, planuje go, następnie wykonuje i ocenia. Dziecko jest aktywnym badaczem, który poszukuje, zgłębia, decyduje, stawia hipotezy, wyciąga wnioski. Zadaniem nauczyciela jest wybór tematu zgodnego z zainteresowaniami i doświadczeniami życiowymi dziecka oraz wytyczenie ram merytorycznych. Nauczyciel pełni funkcję wspomagającą i organizującą.

Projekty badawcze w naszej szkole trwają ok. miesiąca. Sale są wyposażone w Centra Badawcze. Integralnym elementem projektu jest wycieczka tematyczna, wizyta eksperta i prezentacja publiczna na zakończenie projektu.