Nowe technologie

Uważamy, że w edukacji najważniejszy jest i zawsze będzie bezpośrednio kontakt z ucznia z nauczycielem i innymi uczniami. Jednakże jesteśmy świadomi że najnowsze technologie są nieuniknione w nowoczesnej edukacji i szeroko je stosujemy.

W każdej klasie naszej szkoły znajduje się tablica interaktywna, projektor i Internet co umożliwia nam w atrakcyjny sposób przeprowadzać lekcje. Nauczyciele korzystają ze sprzętu elektronicznego na wszystkich zajęciach.

Uczniowie nie mogą w szkole używać telefonów komórkowych ani innych komunikatorów poza szkolnymi.