Kadra

Zatrudniamy nauczycieli z pasją do nauki i sercem do dzieci. Naszą kadrę tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych i kreatywnych nauczycieli uczących z pasją. Opiekunowie dbają o przyjazną atmosferę w placówce i dobry kontakt z uczniami. W naszym zespole są również:

Pedagog – do jego zadań należy pomoc dydaktyczna uczniom i opieka nad nimi. Ponadto wspiera rodziców i kadrę nauczycielską w procesie wychowawczym uczniów.

Psycholog – prowadzi obserwacje uczniów, które pomagają określić ich potencjał oraz wyróżnić mocne i słabe strony, które u każdego dziecka mogą być inne. Psycholog jest również wsparciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Metodyk – jest nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem, który bierze aktywny udział w procesie tworzenia i adaptacji programów nauczania. Pomaga nauczycielom badać zdobytą przez uczniów wiedzę. Jest doskonałym wsparciem dla całej naszej kadry.

Logopeda – prowadzi indywidualne półgodzinne spotkania z uczniami. Pomaga im w poprawieniu wymowy, co przekłada się na lepszą komunikację z otoczeniem. Na początku każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe nowych uczniów.

Dietetyk – jego zadaniem jest ułożenie prawidłowych jadłospisów według norm żywieniowych i dietetycznych. Dba o smak i prawidłowe przygotowanie potraw.

Pielęgniarka – dba o higienę uczniów oraz promuje wśród nich zdrowe nawyki