Lider

Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina W Wilanowie stawia sobie jako cel kształcenie liderów.

Uważamy, że każdy posiada jakiś talent, często nieodkryty, dzięki któremu może wiele osiągnąć i zostać liderem w danej dziedzinie. Uważamy, że osiągnięcie sukcesu to w znacznej mierze kwestia podejścia, a nie tylko wrodzonej zdolności. Zgodnie z teorią inteligencji wielorakich nasza definicja talentu i związanego z tym potencjalnego przywództwa danego dziecka wykracza poza tradycyjne myślenie o zdolnościach w szkole ograniczone do kwestii naukowo-językowych. Nie oczekujemy i nie kształcimy dzieci, żeby były mistrzami we wszystkim.

W tym celu wdrażany jest program polegający na rozwijaniu cech charakteru typowych dla ludzi, którzy w wybranej dziedzinie posiadają znaczne osiągnięcia i przewodzą innym. Inne elementy programu edukacyjnego naszej szkoły (rozwój talentów, projekty badawcze, CLIL) stanowią integralną część projektu kształcenia liderów i są jemu podporządkowane.

Skupiamy się zatem na cechach lidera takich jak np.:

Nie robimy wykładów z tego jak być liderem. Rozwijamy powyższe cechy dając dzieciom przykład własną postawą. Oczekujemy, że podobną postawę przyjmą rodzice. Wiele codziennych aktywności szkolnych ma wpisane w swoje DNA wzmacnianie cech lidera. Typowe szkolne aktywności przywódcze to np. :