Jęz. angielski

Edukacja językowa jest oparta o CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane Nauczanie Języka i Przedmiotu). CLIL różni się fundamentalnie od typowego nauczania języka obcego. W przeciwieństwie do tradycyjnych lekcji języka metoda CLIL zakłada nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Język obcy jest dla naszych uczniów narzędziem do poznawania świata, a nie celem do nauki.

Edukacja językowa oparta o CLIL ma na celu zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego poprzez pokazanie użyteczności tego języka oraz motywuje do poszukiwanie go w otaczającym świecie: w muzyce, informatyce, filmie, bajce. CLIL rozwija uczniów w bardzo różnych dziedzinach, dzięki czemu bez problemu odnajdują się w tematach poruszanych w szkole. Nasz program CLIL bazuje na kilku podstawowych założeniach:

W tygodniu uczniowie mają pięć do pietnastu lekcji języka angielskiego. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzana jest ewaluacja poziomu języka. To właśnie wtedy decyzję o przystąpieniu uczniów do egzaminów Cambridge wspólnie podejmują nauczyciel wraz z native speakerem i metodykiem języka angielskiego. Zdane egzaminy kończą się uzyskaniem odpowiednich certyfikatów: YLE, KET, PET, które pokazują w jakim stopniu dziecko opanowało język.