Wycieczki

Rzadko kto pamięta czego nauczyciel matematyki uczył w VI klasie. Ale któż nie pamięta tej wycieczki do lokalnej fabryki w czasie której można było zobaczyć na własne oczy jak przebiega produkcja?

Wycieczki są kluczowym elementem edukacji opartej o projekty badawcze, CLIL i teorię inteligencji wielorakich. Rozbudzają zainteresowania, zachęcają uczniów do aktywności poznawczej, wyzwalają chęć do myślenia, do badań i eksperymentów. Dzięki niezwykłości spotykanych sytuacji i towarzyszącym im emocjom oraz pierwszym doświadczeniom i obserwacjom − wycieczki w sposób niezwykle skuteczny i przystępny stają się najbogatszym i bardzo lubianym przez uczniów źródłem wiedzy. Wyprawy przyrodnicze, historyczne, naukowe, wizyty w zakładach pracy, fabrykach, urzędach, sklepach, piesze wyprawy, gry terenowe, spacery, zajęcia przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne to chleb codzienny uczniów naszej szkoły.

W każdym miesiącu można spodziewać się przynajmniej 1-2 wycieczek każdej klasy będących częścią aktualnie realizowanego projektu badawczego, zajęć podstawowych lub klubów edukacyjnych.